Czuć się szybkim

-6

Być pijanym po odpowiedniej sekwencji alkoholi (tj. piwo, wódka, piwo).

-Chłopaki piwo, wódka, piwo i czuję się szybki
Wizerunek miasta