Czelo

-9

Rzadko, ale stosuje się zwrot czelo , gdy się z kimś witamy. Powstały od połączenia cześć z elo

- Siema brachu!
- No czelo
Wizerunek miasta