Czejsyn

-9

Interwencja / pościg policji (od ang. chaising - gonić).

-Co robiliście w piątek?
-Stary, piliśmy na przedszkolu i psy nam zrobiły czejsyn.
Wizerunek miasta