Cześć cześć 1 6

-4

Krótkie, rymowane przywitanie.

- Siemasz Mateusz!
- Cześć cześć 1 6!
Wizerunek miasta