Coolersko

-5

Super, odlotowo, fajnie...

- No, i jak było? No mów!
- Coolersko...
Wizerunek miasta