Co działasz?

-15

Co robisz, czym się zajmujesz?

-Stary co działasz?
-Zacząłem bawić się w budowlankę
Wizerunek miasta