Ciepa

-8

Jest to zdrobnienie od słowa ściepa, czyli składka, zrzuta.
Popularne w gronie znajomych składających się na marihuanę.

-Masz pitos? Ciepisz się z nami na jakiś siuwaks?
Wizerunek miasta