Ciamciaj bagietkę

-7

Inaczej "spadaj" lub "odwal się"

-Jesteś idiotą
- Idź ciamciaj bagietkę
Wizerunek miasta