Ciągnij bułę

0

Wyrażając się w ten sposób chcemy powiedzieć komuś aby się od nas odczepił

-Daj dwa złote
-nie pożyczam
-no weź daj nie bądź taki
-powiedziałem nie, ciągnij bułę
Wizerunek miasta