Chujas

4

Jest to nic innego jak "Chuj" ze zrostkiem "as", który ma symbolizować większą i potężniejszą knagę.

- Ale jesteś chujowy w chińczyka
- Chujas
Wizerunek miasta