Chłopskorozumizm

24

Postawa przeciwstawiana intelektualizmowi jako przejaw "zdrowego myślenia", tj. intuicyjnego i emocjonalnego, niechętnego logice i scjentyzmowi.
W rzeczywistości celebruje ignorancję i obskurantyzm, przez co zwolennicy chłopskorozumizmu są bardzo podatni na działanie propagandy, teorii spiskowych i pseudonauki.

- Tak na chłopski rozum, to nasz Kacperek ma problemy z czytaniem pewnie przez to, że go zaszczepiliśmy.

- Nie wierzę tym profesorom, co one tam wiedzą. Tylko zdrowe myślenie, a najlepszą uczelnią jest uniwersytet życia!

- Mówię ci, Andrzej, ile u nas śniegu wczoraj napadało. Na chłopski rozum te zmiany klimatyczne to wymysł jajogłowych!
Wizerunek miasta