Cesarz

-5

Chłopiec urodzony poprzez cesarskie cięcie. Cesarz może także oznaczać samo cesarskie cięcie w żargonie lekarskim, pielęgniarskim, położniczym, akuszerskim.

Wizerunek miasta