Camemchléb

0

Inaczej chleb pleśniowy

Jacek: Hej chcesz coś zjeść?
Stefan: Nie, Ty masz tylko Camemchléb
Wizerunek miasta