CBT

12

Słowa CBT (czyt. SiBiTi) używa się gdy jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji i chcemy wyrazić swoje ubolewanie nad nią. Nawiązujemy tym bezpośrednio do Tortur Koguta i Kuli.

- Stary, mamy jutro sprawdzian z polskiego i z matmy a ja nic jeszcze nie umiem!
- Ajj, to jest CBT.
Wizerunek miasta