Bydłobus

4

Alternatywna nazwa na autobus szkolny

- Jedziemy do Rytra całą klasą!
- Ale czym?
- Autosanem.
- O w mordę, tym bydłobusem?
Wizerunek miasta