Bukłak w źdźble

11

Potoczna nazwa na żubrówkę, używana dwojako: 1) by utrudnić życie obcokrajowcom, 2) by przetestować czy aparat mowy delikwenta nadal działa i polewać mu dalej.

- A pokaż Jurand no prędzej ten bukłak w źdźble!
- Nie da rady! Jedno oko na Marengo, drugie oko na Meksyk.
Wizerunek miasta