Bujać się jak wunderbaum

15

Inaczej powiesić się, popełnić samobójstwo.

- Zbiegł na Białoruś i teraz buja się jak wunderbaum
Wizerunek miasta