Bujać się jak wunderbaum

16

Inaczej powiesić się, popełnić samobójstwo.

- Zbiegł na Białoruś i teraz buja się jak wunderbaum
Wizerunek miasta