Buśka

-13

Neologizm słowotwórczy, pisany świadomie, w celu przesadniego zmiękczenia wyrazu "buźka". Jest świadomie używany, ze względu na ładniejszą formę fonetyczną. Wykorzystywany zazwyczaj aby okazać sympatię, na pożegnanie lub żeby kogoś pozdrowić.

-Dziękuję za pomoc, buśka ode mnie.
-Ja lecę na pociąg, buśka!
-Świetnie się bawimy nad morzem, buśka dla wszystkich!
Wizerunek miasta