Brzeska Pojara

5

Bardzo mała pojara, wręcz rejestracja bądź filter szluga.

- Weź mi coś obstaw
- Trzymaj Brzeską pojare
Wizerunek miasta