Brzdągal

-6

1. coś fajnego, niesamowitego, fantastycznego
2. opisuje zrezygnowanie z danej sytuacji
3. inaczej "żądło"

1.
- Jadłeś kiedyś rurki z kremem?
- No, totalny brzdągal!

2.
- Zgubiłem 5 złotych.
- No i brzdągal.

3.
- Widziałeś ostatnio Tomka?
- No, ten to ma brzdągala!
Wizerunek miasta