Brzędolić kondora

24

Masturbacja

- Idziemy brzędolić kondora?
- jasne
Wizerunek miasta