Bry

28

Skrót od zwrotu "dzień dobry".

- Hej!
- Bry!
Wizerunek miasta