Break dance

8

Z j.angielskiego taniec połamanieć. Taniec wymagający dużej sprawności fizycznej i silnego charakteru. W tańcu tym należy unikać zwichnięć oraz złamań ;)

-Przyszli do mnie tutaj w trójkę, i zatańczyli bredgensa-taniec na głowie, jak ktoś nie wie.
Wizerunek miasta