Brami

6

Brami to słowo określające aprobatę, bądź ogólno pojęty pozytyw. Nie ma konkretnego ścisłego znaczenia i może występować jako oddzielne zdanie - tzw. shitpost jak słowo "kappa". Używane jest najczęściej w sytuacjach euforii.

A: Nauczyciel poprosił mnie o przekazanie, że nie musisz pisać tego sprawdzianu, skoro cię nie było.
B: Brami!

A: Hej stary, ten nowy film brami w kij!
B: Muszę w takim razie go zobaczyć.
Wizerunek miasta