Bonus RPK

-3

Rpk- razem ponad kilo
Bonus-
Bezprawnym
Osadzeniem
Niewinnego
Upadła
Sprawiedliwosc

Rpk- grupa rapująca
A samo bonus wzięło się od bezpodstawnych wyroków
Wizerunek miasta