Bok i Dach

2

Określenie na zbyt agresywny sposób prowadzenia samochodu

-Paweł kupuje bmke
-O kurwa to będzie bok i dach
Wizerunek miasta