Boguły

7

Nazwa używana głównie przez mieszkańców Boguchwałowic w celu określenia tejże wsi.

- Elo ryje.
- Jedziemy wreszcie do Bogułów? Czekamy z dwie godziny.
Wizerunek miasta