Bobos

4

Osoba w wieku od początku przedszkola do końca 3 klasy (3-10 lat)
synonim słów: bobbos, dzieciak

-Kto to?
-Nie zwracaj na niego uwagi, zwykły bobos.
Wizerunek miasta