Birra

-7

Piwo. Określenie zapożyczone z języka włoskiego. Należy do slangu łączonego.
Oznacza piwo w sensie ogólnym, nie jako konkretny rodzaj taki jak jasne czy pełne.

S: Ostatnie dwa birra i lecę na chatę.
Wizerunek miasta