Binensztok

29

Więzienie. Od niemieckiego Bienenstock ("ul").

Wizerunek miasta