Bindżej

22

Na osobę grubą, palącą najczęściej e-papierosy oraz je sprzedające, mówi się Bindzej

GRUBAS: Ej dzisiaj sprzedałem smoka VapePena22.
KOLEGA GRUBASA: Ale z ciebie bindzej!
Wizerunek miasta