Biedronkarz

4

Klient Biedry.

-Jesteś Biedronkarzem?
-Tak
Wizerunek miasta