Bekać

9

Odpowiadać za coś co się zrobiło.

- Bekniesz za to zioło ziomal.
Wizerunek miasta