Bankomat

-4

Osobnik płci męskiej cechujący się wysoką zamożnością, przeciwieństwo Zmywary.

M: Reasumując sprawę retrospektywnie, na drodze dedukcji dochodzę do fundamentalnej konkluzji iż Pudzian to najsilniejsza osoba we wszechświecie.
K: Haha Bankomat sei wypowiedzial wypad stąd imbecylu
Wizerunek miasta