Banjor

-5

Osoba, najczęściej fan country, która akceptuje gust muzyczny i inne preferencje każdej osiby do molentu, aż jej nie obrażają. Osoba skrajnke tolerancyjna, ale agresywna wobec agresji.

Wizerunek miasta