Bambolić się

-9

Inaczej uprawiać seks

>Masz ochotę bambolić się ze mną?...
-No pewnie, będę po 20
Wizerunek miasta