Balcowanie

-24

Jest to określenie na seks z zbajerowana dziewczyna, najczęściej pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

-I było coś z tą blondynka?
-No! Balcowałem ją.
Wizerunek miasta