Bagieta

15

W gwarze warszawskiej - więzienie.

- Wiesz co, mam zamiar okraść jakiś sklep, tak dla rozerwania się.
- No co ty stary, za to grozi bagieta!
Wizerunek miasta