BKR ZPS

8

BKR ZPS to skrót od
- Boże kopsnij rozum
- Za późno synu

BKR ZPS to tatuaż więzienny który robią sobie więźniowie żałujący za swoje czyny.

- BKR ZPS
- tera to se możesz
Wizerunek miasta