BFF

178

(ang.) Best Friends Forever - Najlepsi przyjaciele na zawsze.

- You're my BFF!
BFF
-88

Akronim słów (ang.) Big False Friends - (pl.) Wielcy fałszywi przyjaciele.

Wizerunek miasta