BBL

-2

(ang.) Be back later - wrócę później, będę później.

- BBL, idę na obiad.
- Spox.
Wizerunek miasta