B-word

3

Burak, używanie b-word pozwala uniknąć dyskryminacji na tle rolniczym

-Mój sąsiad znowu mnie podglądał, co za bu...
-NIE UŻYWAJ TAKIEGO SŁOWNICTWA?!
Nie masz przecież b-pass
Wizerunek miasta