Azymut

6

Męskie przyrodzenie albo określenie opisujące osoby o niskim ilorazie inteligencji

-Słyszałeś że Kate dostała pizde z matmy
-No, ale z niej azymut


-co robiłeś dzisiaj w nocy?
-szarpałem azymuta?
- swojego?
- nie
Wizerunek miasta