Arizona

3

Określenie marihuany, bądź innych środków odurzających. Używany również jako synonim słowa "upalenie" i "odurzenie". Nazwa wzięła się od popularnego napoju ice-tea "Arizona".

- Zobacz, co on taki rozkoszny?
- Arizony się pewnie opił w młodym wieku. Niedługo mu przejdzie.
Wizerunek miasta