Aqua destilante

17

Wódka, wóda, wódzitsu, paciara.

- Siema walimy dziś flakona?
- No trzeba uskutecznić jakąś aqua destilante.
Wizerunek miasta