Amfolud

-5

Osoba uzależniona od amfetaminy

Wizerunek miasta