Amfolud

1

Osoba uzależniona od amfetaminy

Wizerunek miasta