Amfolud

-4

Osoba uzależniona od amfetaminy

Wizerunek miasta