Amfolud

-6

Osoba uzależniona od amfetaminy

Wizerunek miasta