Amfointeligencja

-20

Różne myśli nadchodzące po zażyciu amfetamıny

- Co Ty tak rozmyślasz?
- Załączyła mi się amfointeligencja
Wizerunek miasta