Ale sztynks!

-5

Reakcja dosyć powszechna, na coś śmiesznego lub "tak głupiego, że aż śmiesznego"

- Kuba! Filip rzucił w babkę od chemii śnieżką!
- Ale sztynks!
Wizerunek miasta