Ale pizga

16

Ale wieje, ale zimno.

- Ale pizga!
- No właśnie! Kiedy skończy się ta zima!?
Wizerunek miasta