Ale meksyk!

6

Inaczej baza, essa, jazz blues. Duży szok zaskoczenie ale meksyk

- Facetka od matematyki zakurwiła książką w łeb...
- Ale meksyk!
Wizerunek miasta